công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Giới thiệu

TƯƠNG LAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Tương lai và định hướng của Công ty PVMACHINO Là nhà cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt cho các nhà...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Máy và Phụ tùng (Machinoimport) có tiền thân hợp nhất từ Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Máy (thành lập theo...

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - CÔNG TY NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀULỆ Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn 351/31 Nơ...

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát: Bà: LÊ THỊ KIỀU VÂN - Sinh ngày: 29/01/1975 - Quê quán: Nam Ninh - Nam Định - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh...

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám Đốc Ông: PHẠM VĂN HIỆP - Sinh ngày: 22/10/1972 - Quê quán: Tây Sơn - Tiền Hải - Thái Bình - Trình độ chuyên môn: Thạc...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Ông: VŨ ĐỨC TIẾN - Sinh ngày: 02/09/1973 - Quê quán: Lý Nhân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc - Trình độ...

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Về chúng tôi

Về chúng tôi