công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Bắt nhịp xu hướng
công nghệ, hiện đại

Xây dựng mạng lưới
trên toàn quốc

Hợp tác cùng các tập
đoàn lớn trên thế giới

Thiết lập mối quan hệ chiến lược với các đối tác Thương mại, Kỹ thuật hàng đầu trên thế giới

PVMACHINO đã thiết lập được các mối quan hệ đối tác chiến lược, trở thành nhà cung cấp, đại lý phân phối, dịch vụ ủy quyền của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Đối với chúng tôi, tìm được đối tác thích hợp có cùng tầm nhìn và sứ mệnh là điều kiện tiên quyết để đem đến thành công cho các bên tham gia cũng như đem đến lợi ích cho khách hàng.

Torishima

Truy cập website

General Electric

Truy cập website

Schneider

Truy cập website

Quang Minh Equipment

Truy cập website

Vibro-Meter

Truy cập website