Dự án xây dựng hệ thống tiếp nhiên liệu cho sân bay Tân Sơn Nhất