công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Lịch sử và Phát triển

Thành lập từ năm 1956, Công ty là đối tác tin cậy và uy tín qua những hoạt động kinh doanh chủ lực: Kinh doanh thương mại, Thiết bị máy móc Công nghiệp, Dịch vụ kỹ thuật.

Xem thêm

Tương lai và Định hướng

PVMachino phấn đấu trở thành Công ty mạnh, phát triển bền vững. Nhà cung cấp chủ lực máy, vật tư, thiết bị và Dịch vụ sau bán hàng cho ngành dầu khí, điện và ngành công nghiệp.

Xem thêm