LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty Máy và Phụ tùng (Machinoimport) có tiền thân hợp nhất từ Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Máy (thành lập theo quyết định của Bộ Thương mại và Du lịch ngày 03/3/1956) và Tổng Công ty Thiết bị phụ tùng (Tổng cục Vật tư thành lập ngày 03/3/1960). Tổng Công ty thực hiện chức năng tập hợp nhu cầu máy móc thiết bị phụ tùng của các ngành công nghiệp trong nước, lên đơn hàng rồi ký kết hợp đồng với nước ngoài, nhập khẩu hàng sau đó thực hiện cung ứng cho các Bộ, ngành trong cả nước.

Trong suốt thời kỳ cùng cả nước trường kỳ kháng chiến đến khi đất nước hoàn toàn được thống nhất, Tổng Công ty đã nhập khẩu nhiều loại máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, thi công xây dựng, khai khoáng, thông tin liên lạc, y tế, vật liệu điện… phục vụ cho toàn bộ nền công nghiệp nước nhà và cung ứng thiết bị phụ tùng phục vụ cho công nghiệp hoá đất nước.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Tổng Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Công ty tiếp tục trải qua các thời kỳ phát triển như sau:

Năm 2003, chuyển đổi thành: Công ty Máy và Phụ tùng

Năm 2007, chuyển về là thành viên của TCTy Điện lực Dầu khí Việt Nam. Năm 2008, chuyển về làm đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2010, thực hiện cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, lấy tên giao dịch quốc tế là PVMACHINO.

Trải qua quá trình chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông lớn, Công ty lần lượt là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. Là đơn vị thành viên của bất cứ đơn vị nào, PVMACHINO cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn đậm nét với bạn hàng và đối tác.

Với lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và biến động của nền kinh tế, Tổng Công ty trở thành một đơn vị có bề dày lịch sử và truyền thống, góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Với sự đồng lòng quyết tâm và đoàn kết của tập thể Lãnh đạo và CBCNV, Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đó, vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.