Thông báo nghị quyết về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Mày – Thiết bị Dầu khí tại Công ty TNHH FCC Việt Nam.

Vui lòng xem files đính kèm:

NQ thoái vốn tại FCC VN