Thiết bị Y tế

Thiết bị chẩn đoán hình ảnh

Máy nội soi.

Máy siêu âm FujiFilm.

Thiết bị siêu âm, nội soi ống cứng, ống mềm

  Thiết bị nội soi ống cứng.

Thiết bị nội soi ống mềm.