TƯƠNG LAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Tương lai và định hướng của Công ty PVMACHINO

  1. Là nhà cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt cho các nhà máy điện, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông.
  2. Làm đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất vật tư, thiết bị.
  3. Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực Điện, Năng lượng tái tạo, lĩnh vực mới đem lại hiệu quả cho Công ty.