Vật tư, thiết bị nhà máy điện

Các loại hệ thống con lăn băng tải.

Các hệ thống khớp nối dãn nở và vành chèn cơ khí.

 

Vật tư hệ thống bơm nước chính Torishima.

Vật tư hệ thống Van an toàn lò hơi.

Vật tư hệ thống nhiên liệu, vòng bi.