Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh thương mại

Ngành kinh doanh – thương mại luôn giữ tầm quan trọng trong mô hình kinh tế hiện nay. Với phương châm “Kết nối để phát triển”, PVMACHINO luôn kiếm tìm cơ hội vươn mình, đặc biệt chú trọng lĩnh vực kinh doanh – thương mại. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong các lĩnh vực tạo ra sự đồng bộ, bổ trợ cho nhau, hình thành hệ sinh thái bền vững. Trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại, Công ty phát triển 3 mảng chính: Xuất nhập khẩu, Phân phối và Cung cấp máy móc – vật tư.