Thông báo

Thông báo

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Báo cáo danh sách cổ đông NN, CĐL 08/01/2024 24 Download
Quyết định của tòa án về bản án số 238/2023/KDTM-PT 30/11/2023 23 Download
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn của các bên có liên quan (Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập; Công ty CP Machino An Phú; Công ty TNHH Machino Phú Xuân.) 08/11/2023 23 Download
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 01/01/2023 4 Download
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 01/01/2023 2 Download
Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 01/01/2022 3 Download
Báo cáo quản trị năm 2022 01/01/2022 4 Download
Thông báo: Danh sách cổ đông nhà nước cổ đông lớn năm 2022. 01/01/2022 6 Download
Thông báo: Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 01/01/2022 1 Download
Thông báo: Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 01/01/2022 0 Download