Quá trình hình thành & phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

03/03/1956

Quyết định thành lập Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Máy

chart image
03/03/1960

Quyết định thành lập Tổng Công ty Thiết bị Phụ tùng

chart image
02/3/1992

Hợp nhất thành Tổng Công ty Máy và Phụ tùng theo Quyết định số 163/ TMDL-TCCB của Bộ Thương mại và Du lịch.

chart image
17/04/1995

Tổng Công Ty Máy và Phụ tùng được thành lập lại theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành Tổng Công ty 90 trực thuộc Bộ Thương mại.

chart image
13/06/2003

Công ty Máy và Phụ tùng thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Tổng Công ty theo Quyết định số 0713/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại.

chart image
11/08/2003

Công ty Máy và Phụ tùng được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 113655, đăng ký lần đầu.

chart image
Tháng 11/2007

Công ty Máy và Phụ tùng chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quyết định số 673/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí VN, đổi tên thành Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí

chart image
10/03/2009

Là thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

chart image
01/03/2010

CT chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với VĐL 386,386,000,000 đồng.

chart image
Tháng 6/2010

Là thành viên của Tổng công ty CPXL dầu khí Việt Nam.

chart image
Tháng 6/2011

Là thành viên của Tổng công ty công nghệ năng lượng dầu khí Việt Nam.

chart image
Tháng 11/2014

Là thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Các cổ đông có vốn nhà nước thoái vốn.

chart image
Tháng 3/2021

PVMACHINO chính thức không còn phần vốn nhà nước chi phối.

chart image

Đơn vị thành viên

Quan hệ hợp tác chất lượng là một trong những điều PVMACHINO luôn ưu tiên hàng đầu. Sau 67 năm hoạt động, PVMACHINO đã có 4 công ty thành viên trực thuộc và 1 công ty liên doanh. Sự kết hợp này sẽ là bước đệm để công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức

  • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  • BAN KIỂM SOÁT
Ông Đặng Văn Thân

Ông Đặng Văn Thân

Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Văn Hiệp

Ông Phạm Văn Hiệp

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên HĐQT

Ông Vương Hoàng Thăng

Ông Vương Hoàng Thăng

Thành viên HĐQT

Bà Tống Thị Điệp

Bà Tống Thị Điệp

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Văn Hiệp

Ông Phạm Văn Hiệp

Tổng Giám đốc

Ông Phan Trung Nghĩa

Ông Phan Trung Nghĩa

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Hà

Ông Nguyễn Hồng Hà

Phó Tổng Giám đốc

Ông Chu Thành Nam

Ông Chu Thành Nam

Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Mỹ Hường

Bà Phạm Thị Mỹ Hường

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Kiều Vân

Bà Lê Thị Kiều Vân

Trưởng BKS

Bà Phạm Thị Hải An

Bà Phạm Thị Hải An

Thành viên ban BKS

Bà Hà Thị Thanh Hậu

Bà Hà Thị Thanh Hậu

Thành viên ban BKS

Sơ đồ tổ chức

chart image