Phân phối

phân phối

Hoạt động trong lĩnh vực phân phối, PVMACHINO mong muốn trở thành nhà cung ứng thiết bị, vật liệu đáng tin cậy cho khách hàng thông qua hệ thống đại lý phân phối trải dài khắp cả nước. Công ty hiện đang thực hiện phân phối 2 loại sản phẩm chủ đạo là Thiết bị điện Siemens và Nhôm Việt Pháp.