Tuyển dụng

Nơi làm việc: Hà Nội

Vị trí: Trưởng vùng kênh phân phối khu vực phía Bắc

Số lượng tuyển: 2

Ứng viên đủ điều kiện và quan tâm đến vị trí tuyển dụng gửi hồ sơ scan qua email: thanhchung0307@gmail.com trước ngày 20/4/2024. Sau khi kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu, Công ty sẽ liên hệ phỏng vấn. Thời gian đi làm ngay sau khi được tuyển dụng.

Đang tuyển

Tuyển dụng Trưởng kênh dự án Chủ đầu tư

Nơi làm việc: Hà Nội

Vị trí 1 : Trưởng kênh dự án Chủ đầu tư

Số lượng tuyển: 1

Vị trí 2 : Trưởng kênh dự án Nhà thầu

Số lượng tuyển: 1

Ứng viên đủ điều kiện và quan tâm đến vị trí tuyển dụng gửi hồ sơ scan qua email: thanhchung0307@gmail.com trước ngày 20/4/2024. Sau khi kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu, Công ty sẽ liên hệ phỏng vấn. Thời gian đi làm ngay sau khi được tuyển dụng.

Đang tuyển