Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Công ty

Với tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, những năm trở lại đây, các doanh nghiệp ở mọi ngành nghề kinh doanh đã và đang từng bước tiếp cận, xây dựng, phát triển và duy trì các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình.
Trong bối cảnh ấy, PVMACHINO luôn cố gắng với rất nhiều hoạt động công ích xã hội, những sản phẩm thân thiện với môi trường.