Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Quyết định của tòa án về bản án số 238/2023/KDTM-PT 30/11/2023 2 Download
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn của các bên có liên quan (Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập; Công ty CP Machino An Phú; Công ty TNHH Machino Phú Xuân.) 08/11/2023 14 Download
Quyết định thay đổi nhân sự 26/10/2023 15 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 8 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 5 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 Công ty PVMACHINO 29/07/2023 0 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 Công ty PVMACHINO 29/07/2023 0 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023 5 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 Công ty PVMACHINO 26/04/2023 0 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 Công ty PVMACHINO 26/04/2023 0 Download