Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Thông báo bề việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 08/05/2024 6 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/04/2024 74 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 Công ty PVMACHINO 24/04/2024 54 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 Công ty PVMACHINO 24/04/2024 15 Download
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/04/2024 19 Download
Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT Công ty PVMACHINO 23/04/2024 43 Download
Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị 22/04/2024 28 Download
Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. 22/04/2024 51 Download
Quyết định về việc ông Vũ Đức Tiến thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVMACHINO theo nguyện vọng cá nhân. 22/04/2024 19 Download
Báo cáo thường niên năm 2023 04/04/2024 29 Download