Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 Công ty PVMACHINO 30/01/2024 32 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 Công ty PVMACHINO 30/01/2024 11 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 45 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 29 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 Công ty PVMACHINO 29/07/2023 6 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 Công ty PVMACHINO 29/07/2023 6 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 Công ty PVMACHINO 26/04/2023 3 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 Công ty PVMACHINO 26/04/2023 2 Download
Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty PVMACHINO – Giải trình lợi nhuận 15/03/2023 12 Download
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 Công ty PVMACHINO 10/03/2023 26 Download