Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 Công ty PVMACHINO 24/04/2024 68 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 Công ty PVMACHINO 24/04/2024 18 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 Công ty PVMACHINO 18/03/2024 61 Download
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 Công ty PVMACHINO 04/03/2024 61 Download
Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty PVMACHINO – Giải trình lợi nhuận 04/03/2024 20 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 Công ty PVMACHINO 30/01/2024 50 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 Công ty PVMACHINO 30/01/2024 14 Download
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 48 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 Công ty PVMACHINO 25/10/2023 35 Download
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 Công ty PVMACHINO 29/07/2023 10 Download