Xuất nhập khẩu

xuất nhập khẩu

Với nguồn lực đã tích luỹ trong hơn 65 năm hình thành và phát triển, PVMACHINO tự hào xây dựng được ấn tượng tốt với các đối tác, khách hàng bằng các sản phẩm nông sản có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Các sản phẩm luôn đảm bảo được chất lượng đồng đều và đáp ứng được các yêu cầu riêng của từng thị trường.

Hiện tại, công ty định hướng phát triển hai mặt hàng chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, đó là Gạo và Thức ăn chăn nuôi.