Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty PVMACHINO. 29/01/2024 11 Download
Quyết định thay đổi nhân sự 26/10/2023 31 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023 10 Download
Thông báo về việc công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan của Công ty PVMACHINO. 30/03/2023 8 Download
Báo cáo quản trị năm 2022 30/01/2023 3 Download
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 25/07/2022 0 Download
Báo cáo quản trị năm 2021 25/01/2022 0 Download
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 29/07/2021 0 Download
Báo cáo quản trị năm 2020 Công ty PVMachino 01/02/2021 1 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2017 17/01/2018 0 Download
  • 1
  • 2