Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Lọc theo năm:
Tên báo cáo Ngày phát hành Lượt tải Tải xuống
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty PVMACHINO 21/06/2024 1 Download
Đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị 22/04/2024 29 Download
Quyết định về việc ông Vũ Đức Tiến thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVMACHINO theo nguyện vọng cá nhân. 22/04/2024 19 Download
Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty PVMACHINO. 29/01/2024 36 Download
Quyết định thay đổi nhân sự 26/10/2023 47 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023 12 Download
Nghị quyết về việc mua phần góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư Hasky Hưng Yên và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp 01/06/2023 3 Download
Thông báo về việc công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng dịch vụ với bên có liên quan của Công ty PVMACHINO. 30/03/2023 8 Download
Báo cáo quản trị năm 2022 30/01/2023 4 Download
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 25/07/2022 0 Download
  • 1
  • 2