Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của người tiêu dùng nói riêng và toàn xã hội nói chung đã tạo ra cả áp lực và động lực mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

PVMACHINO luôn tự tin là doanh nghiệp đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường

  • Xây dựng chuỗi nhà máy xử lý rác với công nghệ 100% không chôn lấp, xử lý rác triệt để,
  • Hỗ trợ mức rác thải ròng bằng không,
  • Khuyến khích cán bộ công nhân viên công ty luôn ý thức về bảo vệ môi trường,