Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

  • Địa điểm: Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Giá trị: 200,44 tỷ VND
  • Hạng mục: Mua sắm vật tư

 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW(2x600MW) đã được đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 từ ngày 31/12/2014 và tổ máy số 2 từ ngày 12/05/2015. Tính từ khi được công nhận vận hành thương mại (ngày 01/01/2015) đến hết ngày 30/06/2022, Nhà máy đã phát được 38,91 tỷ kWh điện.

Là dự án Nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ môi trường.

Với sự có mặt của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, nguồn cung điện của miền Bắc vốn đang rất khó khăn đã được hỗ trợ không nhỏ.

Doanh thu hàng năm của nhà máy khoảng 7 – 8 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của tập đoàn và đóng góp đáng kể cho khoản thu ngân sách của Trung ương và địa phương.

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí vinh dự là một trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị cho dự án.

Một số hợp đồng tiêu biểu:

  • Mua van nạp bi online cho máy nghiền than 2A, 2B, 2C. 2F – Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
  • Mua vật tư tiêu hao cơ khí con lăn băng tải hệ thống nhiên liệu năm 2022
  • Mua vật tư khắc phục bất thường hệ thống thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1