Xuất nhập khẩu gạo

Tổng quan

PVMACHINO đặt mục tiêu đi đầu trong xuất nhập khẩu gạo chất lượng với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với hệ thống sản xuất & quản lý chất lượng từng lô hàng gạo xuất khẩu đi khắp thế giới.

Xem chi tiết

Tổng quan

Dự án tiêu biểu

Xuất khẩu Gạo Việt sang UAE

PVMACHINO đã phối hợp với nhà nhập khẩu để phát triển và xuất khẩu sản phẩm gạo Việt phù hợp với thị trường UAE, lần đầu cho ra mắt một thương hiệu gạo Việt mới tại thị trường này.

Dự án tiêu biểu

Xuất khẩu Gạo Việt sang Ghana

PVMACHINO đã phối hợp với nhà nhập khẩu để phát triển và xuất khẩu sản phẩm gạo Việt sang thị trường Ghana, lần đầu cho ra mắt một thương hiệu gạo Việt chất lượng cao tại thị trường này.

Dự án tiêu biểu

Nhập khẩu Gạo đồ Ấn Độ

Gạo đồ Ấn Độ là nguyên liệu đầu vào chính trong nhiều quá trình sản xuất. Vì vậy, PVMACHINO tham gia nhập khẩu loại gạo này về Việt Nam và cung cấp cho hệ thống các nhà máy bia.