Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin công ty
icon date26/04/2024

      Ngày 23/04/2024 tại hội trường tầng 5 trụ sở Công ty, số 8 phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT; ông Vương Hoàng Thăng – Ủy viên HĐQT độc lập; các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty cùng các cổ đông tham dự. Đại hội khai mạc lúc 13h50’ với sự có mặt của 69 cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền tương đương 76,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

       Đại hội đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng các tờ trình liên quan như: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, kế hoạch niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch Chứng khoán, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty…

Ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty PVMACHINO thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

       Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn với tình trạng chiến tranh, xung đột diễn ra nhiều nơi, lạm phát tăng cao và chính sách thặt chặt tiền tệ toàn cầu. Đối mặt với những thách thức và khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua; nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có năng lực, tiềm năng để phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. Kết quả SXKD năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu cả năm là 1.826,80 tỷ đồng, đạt 122% KH năm. Lợi nhuận trước thuế là 156,82 tỷ đồng, đạt 241% KH năm. Lợi nhuận sau thuế là 145,06 tỷ đồng, đạt 237% KH năm.

      Năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 2.480 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57,94 tỷ đồng. Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, công trình trong và ngoài ngành dầu khí. Chú trọng hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản tại thị trường quốc tế. Phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản, trong đó tập trung triển khai đúng tiến độ, chất lượng các dự án đã trúng thầu; xúc tiến nghiên cứu các dự án mới trong ngắn hạn và dài hạn, và sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

      Tại phần thảo luận, một số cổ đông đã bày tỏ ý kiến quan tâm đến các vấn đề: chi trả cổ tức năm 2023, một số chỉ tiêu tài chính năm 2023, việc triển khai đầu tư góp vốn tại các dự án, tình hình niêm yết cổ phiếu của PVM trên sàn chứng khoán … Đoàn chủ tịch đã trả lời và giải đáp những nội dung mà các cổ đông quan tâm.

      Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình

      Về kết quả: Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Đặng Văn Thân giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Vũ Đức Tiến đã có đơn xin từ nhiệm.

Ông Đặng Văn Thân trúng cử thành viên HĐQT nhận hoa chúc mừng từ Đoàn chủ tịch

       Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đã gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã luôn đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

       Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2024 của Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc lúc 17h30 cùng ngày.