Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 , triển khai kế hoạch kinh doanh 2024 và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Thông tin công ty
icon date30/01/2024

Chiều ngày 30/01/2024  tại trụ sở số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 và Hội nghị người lao động năm 2024. Hội nghị là dịp để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024, nhằm không ngừng đổi mới, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động của Công ty.


Dự hội nghị, Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; bà Chu Thị Thanh Chung – Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng với sự hiện diện của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, toàn thể Cán Bộ nhân viên, người lao động Công ty và đại diện Công ty Daseco Đà Nẵng (công ty con).


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị ông Phan Trung Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2024 của Công ty.


Ông Phan Trung Nghĩa
– Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại Hội nghị

Đồng thời hội nghị Người lao động là hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp để cán bộ nhân viên, người lao động phát huy tốt quyền dân chủ trong tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của cơ quan, đơn vị, đã được bà Chu Thị Thanh Chung – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động tập thể; các chế độ, chính sách đối với người lao động trong phạm vi Công ty năm 2023.


Bà Chu Thị Thanh Chung – Chủ tịch Công Đoàn báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công ty ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn Công ty; kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và tiếp tục quán triệt, yêu cầu tất cả Phòng/Ban/Đơn vị phát huy kết quả thực hiện năm 2023, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và tiếp tục nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe, chế độ, chính sách cho cán bộ nhân viên, người lao động; đảm bảo tốt công tác an toàn trên tất cả các lĩnh vực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã tiến hành tham luận về triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 của phòng Kế Hoạch Đầu Tư, Ban Quản Lý các dự án, Công ty Daseco Đà Nẵng với sự điều hành của ông Phạm Văn Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty


Ông Phạm Văn Hiệp – Tổng Giám Đốc PVMACHINO chỉ đạo tại Hội nghị

Phần tham luận của Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình với những thành tựu đạt được trong năm qua, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và đời sống của cán bộ, người lao động trong năm 2024.

Ông Vũ Đức Tiến– Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVMACHINO

 Phát biểu tại Hội nghị ông Vũ Đức Tiến- Chủ tịch HĐQT Công ty ghi nhận năm 2023 là một năm đầy khó khăn với suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực trên toàn thế giới trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ Phần Máy – Thiết Bị Dầu Khí cũng không là ngoại lệ. Để vượt qua những khó khăn đó không thể không nhắc đến sự nỗ lực của cả tập thể PVMACHINO đã luôn không ngừng phấn đấu và cùng nhau vượt qua năm 2023 đầy khó khăn và thách thức, cùng nhau phát triển, đạt được mục tiêu, chinh phục những thử thách trong năm mới 2024.


Ông Phí Thanh Thuận – Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính đọc các quyết định khen thưởng của Công ty đối với tập thể và cá nhân.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2023, tại hội nghị này, PVMACHINO đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị: