Dự án Đầu tư Môi trường – Nhà máy xử lý rác Kiên Thành

  • Địa điểm: Xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
  • Diện tích đất sử dụng: 3,4 ha
  • Quy mô nhà máy: 150 – 200 tấn/ngày
  • Sau khi rác thải được xử lý qua dây chuyển xử lý rác thải của nhà máy đạt tiêu chuẩn, một phần chất thải được tiếp tục qua dây chuyền xử lý tiếp để tái sử dụng làm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn như: Phân hữu cơ, Hạt nhựa, Gạch không nung,…

 

Quy trình Công nghệ xử lý rác thải:

Nhà máy xử lý rác Quỳnh Côi sử dụng công nghệ xử lý rác thải triệt để (không chôn lấp), hoàn toàn khép kín, 100% Việt Nam. Công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế của Cục sở hữu trí tuệ – Bộ khoa học và Công nghệ.

Một số hình ảnh Nhà máy xử lý rác Kiên Thành:


Hình ảnh Phối cảnh dự án

Khu vực phân loại xử lý rác

Khu vực xử lý rác thải

Ao sinh học tuần hoàn

Khu vực xử lý nước thải tuần hoàn


Lò đốt rác

Dây chuyền sản xuất gạch không nung

Khu vực hóa chất để ủ phân