Công nghệ xử lý rác thải không chôn lấp TTD-01

Thông tin công ty
icon date19/07/2023

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, thực hiện trách nhiệm xã hội là yếu tố tất yếu đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường trong phát triển bền vững của đất nước, Công ty Cổ phần Machino Thành Đạt (công ty con của PVMACHINO) được hình thành để phát triển, triển khai công nghệ TTD-01, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp (không chôn lấp), hoàn toàn khép kín, 100% Việt Nam. 

Về công nghệ TTD – 01:

Công ty sử dụng Công nghệ TTD-01, xử lý rác thải triệt để (không chôn lấp) 100% Việt Nam. Công nghệ TTD-01 hoạt động theo quy trình khép kín, phân loại rác – rửa rác – tái chế tạo ra sản phẩm – nước thải được xử lý quay vòng lại để phục vụ sản xuất. Hoạt động này là một vòng tuần hoàn khép kín, không thải nước thải ra ngoài môi trường.

Công nghệ độc quyền TTD-01 đã được cấp bằng sáng chế của Cục sở hữu trí tuệ – Bộ khoa học và Công nghệ.

Hình ảnh Bằng sáng chế:

Đặc điểm công nghệ TTD – 01

  • Công nghệ xử lý TTD – 01 phù hợp với quy mô, khối lượng rác vừa và nhỏ (50-500 tấn/ngày), chi phí đầu tư thấp, xử lý triệt để rác thải, tiết kiệm chi phí xử lý rác cho địa phương một cách tối ưu nhất;
  • Vận hành đơn giản, dễ dàng trong việc đào tạo nhân công;
  • Hoàn toàn là công nghệ sản xuất trong nước, tiết kiệm chi phí, vật tư thay thế đơn giản, thuận tiện;
  • Không gây ô nhiễm môi trường, phân loại và xử lý tối đa đến 90% rác thải sinh hoạt thành các sản phẩm hữu ích cho xã hội.

 

Quy trình Công nghệ xử lý rác thải

Ưu điểm của công nghệ là tách lọc tự động hóa, hạn chế tối đa việc đưa mùn và ni lông nhựa vào lò đốt. Vì nếu đốt mùn sẽ phát thải CO2, CO; nếu đốt ni lông sẽ phát thải furan và dioxin. Vì vậy, khi không đốt hoặc chỉ đốt 1 phần nhỏ các loại trên thì sẽ đỡ phải xử lý khí thải hạn chế tối đa chất độc khi đốt mà phải tận thu tái chế. Tất nhiên hệ thống lò vẫn đủ khả năng xử lý các loại chất thải rắn và khí thải. 

Việc phân loại tốt bằng máy tại nhà máy xử lý sẽ giúp giải quyết bài toán chưa phân loại tại nguồn, rác sẽ được tận thu tái chế, hạn chế đốt hết, hạn chế phải xử lý phát thải ra khí độc khi đốt. Tối ưu hóa ngành xử lý rác theo chủ trương chính sách của Nhà nước về tận thu tái chế và xem rác là tài nguyên.

Để duy trì tài nguyên trong tương lai, PVMACHINO tiến tới việc sử dụng tài nguyên bền vững bằng cách sử dụng điện, nhiên liệu, nguyên liệu thô, đã qua xử lý, sử dụng đất và nước một cách có trách nhiệm hơn. Việc triển khai, áp dụng công nghệ TTD – 01 là một bước tiến lớn của Công ty, vừa mở rộng lĩnh vực hoạt động, vừa thực hiện trách nhiệm xã hội về môi trường, góp phần trong việc phát triển bền vững của Công ty nói riêng và đất nước nói chung.