Dự án Đầu tư Môi trường – Nhà máy xử lý rác Quỳnh Côi

Thông tin chung:

  • Địa điểm: Xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
  • Diện tích đất sử dụng: 1,7 ha
  • Quy mô nhà máy: 150 tấn rác/ngày
  • Sau khi rác thải được xử lý qua dây chuyển xử lý rác thải của nhà máy đạt tiêu chuẩn, một phần chất thải được tiếp tục qua dây chuyền xử lý tiếp để tái sử dụng làm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn như: Phân hữu cơ, Hạt nhựa, Gạch không nung,…

Quy trình Công nghệ xử lý rác thải:

Nhà máy xử lý rác Quỳnh Côi sử dụng công nghệ xử lý rác thải triệt để (không chôn lấp), hoàn toàn khép kín, 100% Việt Nam. Công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế của Cục sở hữu trí tuệ – Bộ khoa học và Công nghệ.

Một số hình ảnh Nhà máy xử lý rác Quỳnh Côi:

Hình ảnh phối cảnh dự án

Nhà điều hành

Xe chở rác về nơi tập kết phân loại

Dây chuyền sản xuất phân hữu cơ

Lồng sàng

Dây chuyền phân loại rác

Dây chuyền phân loại rác