Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí chung tay ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini