Chuyến công tác xúc tiến thương mại tại Ghana – Ấn Độ – Dubai