công ty cổ phần máy - Thiết bị dầu khí

PetroVietnam Machinery - Technology Joint Stock Company

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả...

Vui lòng xem files đính kèm: Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Machino...

Vui lòng xem files đính kèm: 0085.QĐ phê duyệt dự án Phú Xuân, Thái Bình

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

Vui lòng xem files đính kèm: 0084.QĐ phê duyệt dự án An Phú, Thái Bình

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 PVMACHINO.

Vui lòng xem files đính kèm: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 PVMACHINO

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm...

Vui lòng xem files đính kèm: Số: 208/MTB-TCKT

Quyết định về việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và phát...

Vui lòng xem files đính kèm: Số: 176/QĐ/MTB-KHDT

Thông báo nghị quyết về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Mày...

Vui lòng xem files đính kèm: NQ thoái vốn tại FCC VN

Thông báo nghị quyết về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Máy...

Vui lòng xem files đính kèm: Nghị quyết thoái vốn Nippon Seiki.pdf

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường...

Vui lòng xem files đính kèm: 1. QD trieu tap DHDCD thuong nien 2023.pdf 2. Thu moi DHDCD thuong nien 2023.pdf 2.2. Giay uy quyen du hop...

Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty...

Vui lòng xem files đính kèm: Đơn từ nhiệm.pdf