Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin công ty
icon date19/07/2023

Ngày 21/12/2022, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 tại trụ sở Công ty, số 8 phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.


Về phía PVMACHINO, tham dự Đại hội có ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; ông Phạm Văn Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty cùng các cổ đông tham dự. Đại hội khai mạc lúc 13h45’ với sự có mặt của 63 cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền tương đương 67,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe các Tờ trình về chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng; Tờ trình chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ: Công ty đã và đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, điện gió và năng lượng tái tạo nhằm hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty. Theo đó nhu cầu sử dụng vốn của Công ty trong thời gian tới là rất lớn. Việc cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính là giai đoạn cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại phần thảo luận, một số cổ đông đã bày tỏ ý kiến quan tâm đến kế hoạch chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty, công tác tái cấu trúc, danh mục đầu tư và thị giá cổ phiếu PVM trên sàn chứng khoán… Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải đáp các nội dung mà các cổ đông quan tâm.

Sau phần thảo luận ý kiến, Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung tại các Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

Về kết quả: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao nội dung các Tờ trình. Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Vương Hoàng Thăng giữ chức thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Vũ Đình Đông đã có đơn xin từ nhiệm.

Đại hội đã thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí đã hoàn thành các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc lúc 16h00 cùng ngày.