Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông tin công ty
icon date19/07/2023

Ngày 18/4/2023 Công đoàn Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.


Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân – Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm; đồng chí Nguyễn Hồng Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Hoàn Kiếm.

Về phía Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có đồng chí Phạm Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng 65 đại biểu là đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Đại hội đã nghe đồng chí Chu Thị Thanh Chung – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo về hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Trong 5 năm qua, Công ty đã trải qua nhiều thay đổi trong đó có sự thay đổi về chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông lớn. Theo đó, Công đoàn Công ty được chuyển giao từ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam) về trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội kể từ tháng 4 năm 2022.

Dưới sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban điều hành, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra; người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, các chế độ chính sách và quyền lợi được đảm bảo tạo cho người lao động niềm tin, sự phấn khởi. Công đoàn Công ty phối hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ nhân viên, người lao động, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến… Trong 5 năm qua, doanh thu và lợi nhuận của Công ty có sự tăng trưởng, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước; việc làm của người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện…

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung. Thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ Công đoàn. Song song với đó, Công đoàn sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chú trọng tới nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp cho NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Hoàn Kiếm đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được và đánh giá cao hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù Công ty có nhiều thay đổi và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng BCH đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua nhiều hình thức thiết thực, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Thay mặt Đảng ủy và Ban điều hành Công ty, đồng chí Phạm Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Công ty. Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ quận và Lãnh đạo Công ty mong muốn Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục hướng về người lao động, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên, các phòng, ban để thực hiện kế hoạch kinh doanh, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; đảm bảo hiệu quả và sự phát triển bền vững hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Công ty (03/3/1965 – 03/3/2025).

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trình Đại hội Công đoàn Công ty và dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của LĐLĐ Quận Hoàn Kiếm khóa XVIII cũng như nghe các tham luận từ các Tổ công đoàn.

Đại hội cũng đã hoàn thành các nội dung theo hướng dẫn; phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động Công đoàn Công ty trong giai đoạn mới và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028.

Sự thành công của Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã giúp Công ty phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.