Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023, hội nghị người lao động năm 2023

Thông tin công ty
icon date19/07/2023

Chiều ngày 13/01/2023, tại trụ sở số 8 Tràng Thi, Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022; Triển khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Chủ trì Hội nghị gồm: Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các đơn vị thành viên cùng toàn thể người lao động Công ty.

Tại Hội nghị, ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Trong năm 2022, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xu hướng bảo hộ mậu dịch, xung đột lợi ích và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; giá cả dầu thô và các nguyên vật liệu đầu vào sản xuất biến động bất thường; lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt… Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban chuyên môn đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn; khai thác có hiệu quả các hình thức thương mại, các loại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, các lĩnh vực chính đã đạt được những thành tích nhất định, hoạt động SXKD đã tập trung vào các lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu, kinh doanh cung cấp vật tư thiết bị cho các nhà máy điện, các cơ sở của nhiều Bộ, ngành; mở rộng lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án (cụm/khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường – xử lý rác thải, xử lý cung cấp nước sạch…).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh định hướng hoạt động năm 2023 của Công ty là tiếp tục đẩy mạnh triển khai lĩnh vực thương mại dịch vụ và phân phối; tập trung vào mảng kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án. Về lĩnh vực tài chính, sẽ thu xếp, cân đối đủ vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh; sử dụng vốn thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty… Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch năm 2023 gồm: Doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng… đã được Ban điều hành đưa ra quyết tâm thực hiện.

Trước những khó khăn, thách thức mới, Công ty cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác kinh doanh, công tác tài chính và thu hồi công nợ, công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có… thống nhất các giải pháp trọng tâm năm 2023 để tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Tại Hội nghị Tổng kết, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty cũng đã công bố các Quyết định thi đua khen thưởng, trao tặng danh hiệu cho các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2022.

Thông qua hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, Triển khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023; Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí dần hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần giải quyết các khó khăn, thách thức, và tập trung thực hiện kế hoạch toàn diện năm 2023.