Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác Đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập tại tỉnh Lạng Sơn

Thông tin công ty
icon date12/08/2023

Ngày 11/8/2023, tại văn phòng công ty, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác Đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng (An Phú Hưng).


Tham dự buổi lễ có Ông Phạm Văn Hiệp – Tổng Giám đốc PVMACHINO, Ông Trần Huy Tưởng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng và đại diện Lãnh đạo, các phòng ban chức năng của hai Công ty.

Các lãnh đạo của hai bên đã có mặt để làm lễ ký kết hợp đồng.

Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, có diện tích 71,39 ha được UBND Tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Doanh nghiệp Dự án – Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Đình Lập được hai bên thành lập, sẽ tổ chức triển khai các công việc đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác các sản phẩm của Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập theo đúng tiến độ cam kết trong Hợp đồng hợp tác Đầu tư.

Ông Trần Huy Tưởng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.

Dự án hợp tác sẽ khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết hợp đồng hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của hai bên cả về kinh nghiệm và nguồn lực. Đặc biệt, việc đầu tư và xây dựng Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập sẽ mở ra những cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế cho Huyện Đình Lập nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết: