PVMACHINO bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Thông tin công ty
icon date19/07/2023

Sáng ngày 06/12/2021, Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Thành Nam, trình độ Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.


Tham dự buổi lễ có ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Văn Hiệp – Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các phòng chuyên môn Công ty.

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho ông Chu Thành Nam

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho ông Chu Thành Nam, ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã nhấn mạnh mục tiêu thực hiện định hướng mới của Công ty là đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh lĩnh vực bất động sản, đất công nghiệp và đầu tư tài chính. Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty kỳ vọng ông Chu Thành Nam với năng lực và kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư dự án sẽ sớm hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp, nhanh chóng triển khai các dự án của Công ty đảm bảo tiến độ và có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng ông Chu Thành Nam

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Chu Thành Nam gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã tin tưởng, tín nhiệm và bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Tham gia vào Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, ông Chu Thành Nam được kỳ vọng sẽ cùng với Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty tiếp tục hiện thực hóa những kế hoạch xây dựng và phát triển công ty, tạo nên nhiều bứt phá mới trong thời gian tới.