PVMachino đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tiếp đón đoàn viếng thăm của Phòng Thương mại Dubai (Dubai Chamber of Commerce)