Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án nhà ở thương mại Khu dân cư An Phú và Dự án nhà ở thương mại Tiền Phong – Phú Xuân tại tỉnh Thái Bình